[toshiba_text_block]

Rozwiązania firmy Toshiba do monitoringu

Oferowany przez firmę Toshiba szeroki wybór dysków twardych do monitoringu, spełniających wszelkie wymagania obecnego rynku pamięci masowej do systemów nadzoru, zaspokaja rosnące zapotrzebowanie małych i średnich firm, sektora profesjonalnego i publicznego oraz sektora Big Data i analiz. Są one zoptymalizowane pod kątem sieciowych rejestratorów wideo (NVR), cyfrowych rejestratorów wideo (DVR) lub scentralizowanej pamięci masowej w infrastrukturze zaplecza.

[/toshiba_text_block]

[toshiba_product_teaser product=”S300 Surveillance Hard Drive (41547)”]
[toshiba_product_teaser product=”S300 Pro Surveillance Hard Drive (36432)”]
[toshiba_product_teaser product=”Enterprise Capacity Hard Drive – MG Series (20598)”]
[toshiba_text_block]

Obszar zastosowań

Firma Toshiba oferuje specjalnie opracowane rozwiązania pamięci masowej do monitoringu, które spełniają różnorodne wymagania obecnych obszarów zastosowań na rozwijającym się rynku systemów nadzoru. Dyski te zapewniają stabilną pracę w trybie 24/7 i są zoptymalizowane pod kątem wymagań czołowych rejestratorów DVR i NVR.

[/toshiba_text_block]

[toshiba_applications applications=”%5B%7B%22application%22%3A%22Handel%20(47385)%22%7D%2C%7B%22application%22%3A%22Transport%20(47407)%22%7D%2C%7B%22application%22%3A%22%C5%9Arodowiska%20firmowe%20(47429)%22%7D%2C%7B%22application%22%3A%22Logistyka%20(47520)%22%7D%2C%7B%22application%22%3A%22Obiekty%20administracji%20publicznej%20i%20miejsca%20publiczne%20(47451)%22%7D%2C%7B%22application%22%3A%22Finanse%20(47363)%22%7D%2C%7B%22application%22%3A%22Hotelarstwo%20i%20gastronomia%20(47473)%22%7D%2C%7B%22application%22%3A%22Inteligentne%20miasta%20(47495)%22%7D%5D”]
[toshiba_text_block]

Product Comparison

[/toshiba_text_block]

[toshiba_product_comparison comparison=”Surveillance Solution (47339)”]