Toshiba Hakkında

Hakkında

Toshiba öncü yüksek teknoloji alanında dünyanın lider ve yenilikçi şirketi olup bilgi ve iletişim sistemlerinden, dijital tüketici ürünleri, elektronik cihazlar ve bileşenleri ve güç sistemlerine, endüstriyel ve sosyal altyapı sistemlerinden ev aletlerine uzanan bir yelpazede gelişmiş elektronik ve elektrik ürünlerinin üreticisi ve pazarlayıcısıdır. Düsseldorf, Almanya’da bulunan Toshiba Electronics Europe GmbH, Storage Products Division, sabit disk sürücülerinin pazarlanması faaliyetlerinde bulunmakta olup Avrupa’daki tüketici ve perakendecilere hitap etmektedir. Toshiba 50 yılı aşkın bir süredir belli başlı BT ve tüketici elektroniği markaları tarafından kullanılan veri saklama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir.

Kurumsal veriler

Temel Kurumsal Veriler (31 Mart 2020 itibarıyla Mali Veriler ve Borsa Verileri)
(Konsolide esas)
Şirket AdıToshiba Corporation
Genel Merkez Adresi1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
Kuruluş TarihiTemmuz 1875
Başkan ve CEONobuaki Kurumatani
Adi Hisse Senedi (Konsolide esas)200.175 milyon¥
Net Satış (Konsolide esas)3.389,9 milyar¥
Bütçe Yılı1 Nisan'dan 31 Mart'a
Çalışan Sayısı (Konsolide esas)125,648
Çıkarılan Hisse Senedi Sayısı455 milyon hisse senedi
Hissedar Sayısı269,067
Menkul Kıymetler Borsası KaydıJaponya: Tokyo ve Nagoya

Değerlerimiz

Toshiba yenilikçi ve sanatsal yönleri öne çıkan teknoloji ve ürünler sunar. Böylelikle daha güvenli, daha rahat ve verimli bir yaşama katkıda bulunur.

Tutku

Mükemmeliyete olan adanmışlığımız, yenilikçilik, sürekli öğrenme faaliyeti ve gelişim özelliklerimizle servis faaliyetlerinde standardı belirleriz. İnandığımızın arkasında dururuz ve faaliyetlerimizde elimizden gelenin fazlasını yaparız.

Güvenilirlik

Güvenin ilişkilerde ne denli önemli olduğu biliriz. Bu nedenle şirket dahilindeki ve iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve içinde bulunduğumuz toplumla olan tüm etkileşim, davranış ve uygulamalarımızda güven verici, dürüst ve sadık olmaya gayret ederiz.

Saygı

Her birimizin farklı olduğunu kabul eder ve buna saygı duyarız. Tüm bireylerin ve personelin değer verildiği ve iki yönlü iletişim için cesaretlendirildiği, adil ve destekleyici bir ortam sunarız.

Çevre vizyonu

Politika

Toshiba Çevre Vizyonu ve Yönetimi

Giriş

Toshiba Group, sürdürülebilir bir toplum için etkin bir şekilde katkıda bulunmayı arzulamaktadır. Bu amaçla, Çevre Vizyonu 2050: “Yeryüzüyle ile Uyum İçinde, Zengin Yaşam Tarzı Sergileyen İnsanlar” temalı hedefe ulaşmak için çevre yönetimini teşvik ediyoruz.

Çevre Vizyonu 2050

Temel edindiğimiz; “Sürpriz ve Duyarlılık,” “Güvence ve Güvenlik” ve “Rahatlık”, temalarından aldığımız ilham aracılığıyla yaratılan değer ve küresel ısınmanın engellenmesi, kimyasal maddelerin kontrolü ve kaynakların verimli kullanımı konusundaki gönülden kararlılığımızla, iş süreçlerimizi ve ürünlerimizi gezegenimizin gereksinimleriyle daha da uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Bu çabaların sürdürülebilir bir toplum oluşturmaya yardımcı olacağına inanıyoruz.

Toshiba’da, çevreyle ilgili değerlendirmeler yönetime dönüştürülür. Üretimden ve kullanımdan, kullanım ömrü sona ermiş ürünlerin geri dönüştürülmesine kadar her aşamada, tüm ürünleri ve tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde çevre yönetimini geliştiriyoruz. Bu yaklaşım, “İnsanlar İçin, Gelecek İçin Toshiba” sloganımızın uygulamaya konularak gerçekleştirilmesidir .

Yeryüzüyle Uyum İçinde Zengin Yaşam Tarzı Sergileyen İnsanlar – bu, Toshiba Group Çevre Vizyonu 2050’ye göre 2050 yılında öngörülen ideal durumdur.

Bu geniş kapsamlı vizyonla, gezegenimizin kurumsal bir vatandaşı olarak misyonumuzun, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak ve yeni ve daha zengin değer yaratmak olduğunu düşünüyoruz.

Vizyonu Gerçekleştirmek için Yaklaşımlar ve Eylemler

Toshiba Group, iki tamamlayıcı yaklaşımı benimseyerek, Çevre Vizyonu 2050’yi gerçeğe dönüştürmeyi amaçlamaktadır: Enerji Yaklaşımı güvenilir enerjinin düzenli bir şekilde sağlanmasını ve iklim değişikliğinin azaltılmasını vurgularken, Eko Ürünler Yaklaşımı Dünya ile uyumlu yeni değer yaratma üzerinde odaklanır. Ayrıca, iki noktada harekete geçmiş bulunuyoruz; Eko İşlem iş süreçleri üzerinden çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedeflerken, Eko Program da çevre sorunlarını paydaşlarımızla işbirliği içinde çözmek için uyumlu bir çaba oluşturuyor.

Toshiba Kurumsal Çevre Yönetimi

İnsanlar İçin, Gelecek İçin. Toshiba, ürün geliştirme sürecinde, ürün kullanımının çevreye etkilerini değerlendirmekte ve kaynakların geri kazanılmasını ve kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri dönüştürülmesini en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadır.

RoHS Direktifi

Avrupa Birliği (AB) RoHS Direktifleri (elektrik ve elektronik eşyalardaki belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin kullanımın kısıtlanması) 2002/95/EC ve Yenilenmiş Hali 2011/65/EU, insan sağlığı veya çevre için risk teşkil edebilecek maddelerin kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. Üye Devletlerin RoHS yasalarına göre, 1 Temmuz 2006’dan itibaren aşağıdaki maddeleri, homojen madde düzeyinde belirtilen konsantrasyonları (w/w) aşan miktarda içeren yeni elektrikli ve elektronik donanımların çoğu AB dahilinde satılamayacaktır:

– Kurşun (%0.1)

– Cıva (% 0,1)

– Kadmiyum (% 0,01)

– Hekzavalan krom (%0,1)

– Polibrominatlı bifenil (PBB) (%0,1)

– Polibrominatlı difenil eterler (PBDE) (%0,1)

Sağlıklı çevre yönetim uygulamaları ile uyumlu şekilde iş yapmak ve geçerli çevre yasa ve düzenlemelerine uymak Toshiba’nın politikasıdır. Tasarım ve en iyi yönetim uygulamaları yaklaşımı kullanılarak, doğal kaynakları koruma ve çevresel olarak hassas maddeleri en aza indirme yolunda sürekli olarak gelişme kaydedilmektedir.

Toshiba Semiconductor & Storage Products Company, uzun süredir ekoloji dostu üretim yöntemlerini takip etmektedir. Toshiba, ISO14001 standart sertifikasına uyum sağlamanın yanında, Temmuz 2006’dan bu yana zorunlu olan RoHS direktifinin yürürlüğe girmesinden önce Toshiba’nın çevre dostu üretim yapmasını sağlayan “Yeşil Tedarik” programını Kasım 2002’de zaten uygulamaya koymuştur.

İlk RoHS uyumlu Bellek ürünlerimiz pazara 2003’te sunulmuştur.

2005’in 3. çeyreğinin başlangıcından bu yana, tüm Bellek tüketici ürünü çeşitlerimiz tamamen RoHS uyumludur.

AB WEEE Direktifi

Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler için geçerlidir:

Bu simgenin kullanılması bu ürünün ev atığı olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.   Ürünü gerektiği şekilde imha ederek çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yapılmasını önleyebilirsiniz; aksi takdirde çevre kirliliği oluşabilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ek bilgi için lütfen ilgili yerel kurumlara, ev atıkları imha birimine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

AB WEEE Direktifi

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazlar) 2002/96/EC ve Yenilenmiş Hali 2012/19/EU ile ilgili Avrupa Birliği (AB) Direktifleri, doğal kaynakların dikkatli şekilde kullanılması ve geri dönüşüm ile yeniden kullanıma odaklanan atık yönetimi stratejilerinin benimsenmesi yoluyla çevre ve insan sağlığı kalitesini korumayı amaçlamaktadır.   Üye Devletlerin WEEE yasalarının 13 Ağustos 2005’ten itibaren yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu tarihten sonra, hemen hemen tüm elektrikli cihaz üreticileri ürünlerinden kullanım ömürleri sonunda da sorumlu olacaktır. Üreticinin sorumlulukları şunları içerir: etiketleme şartlarına uyma, son kullanıcılara, kanal ve değerlendirme tesislerine bilgi verme, toplama altyapısını sağlama, satış ve geri kazanım verilerini gönderme ve ürünlerimizin sadece WEEE Yönergesi kapsamına girdiği ülkelerde WEEE masraflarını karşılama.

 

 

 

Toshiba, diğer elektronik şirketleri gibi, tasarım ekipleriyle, tedarikçilerle ve diğer ortaklarla birlikte ürünlerimiz için kullanım ömrünün sonu ile ilgili stratejileri belirlemek üzere çalışmaktadır. Toshiba ulusal düzeyde ve AB düzeyinde ilgili çalışma gruplarına katılarak 1998 yılının başından bu yana WEEE yönergesinin gelişimini izlemektedir. Toshiba 2003 Nisan ayında, Avrupa’da WEEE uygulamasından sorumlu bir Avrupa Çevre Departmanı oluşturmuştur. Bu merkezi işlev, AB Üye Devletlerden her birinin ulusal yasalarında aşağıdakileri içeren geçiş süreci dahil olmak üzere, şu anda WEEE yönergesi ile uyumu sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri hazırlamaktadır:

– tüm AB ülkelerinde kaydolma

– satılan miktarı bildirme

– 13 Ağustos 2005’ten itibaren geçerli olmak üzere ürünleri etiketleme

Yalnızca geri dönüşüm ortakları için bilgi:

WEEE Yönergesinin 11. maddesi uyarınca ürünlerimizin geri dönüşümü ile ilgili bilgiler için lütfen recycling-information@tee.toshiba.de adresini kullanarak iletişim kurun.

REACH - Uygunluk Bildirimi

Avrupa REACH (Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması) yönetmeliği 1 Haziran 2007’de uygulanmaya başlamıştır.

Toshiba’nın hem insanların güvenliğini ve sağlığını hem de Dünya’nın doğal kaynaklarını korumak amacıyla çevre duyarlılığını iş faaliyetlerimizin tümünde öncelik olarak ortaya koyma Kararlılığı’na bağlı olarak, Toshiba, REACH yönetmeliğinin genel hedefini desteklemekte, yasal yükümlülüklerin tamamına uyma ve bunları yerine getirme ve tüm müşterilere REACH yönetmeliğine göre ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında bilgi sağlama sözü vermektedir.

Konuyla ilgili diğer sorularınız için lütfen

recycling-information@tee.toshiba.de

Ofisler

 • European Headquarters, Germany Toshiba Electronics Europe GmbH

  Hansaallee, 181 40549, Düsseldorf, Germany

  Tel: +49-211-5296-0
  Fax: +49-211-5296-400

 • Headquarters, Japan Toshiba Corporation Hamamatsucho

  1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

  Tel: +81-3-3457-4511
  Fax: +81-3-3456-1631

Etkinlik Alanları

Tarihçe

1873 - 1890

Toshiba’nın kurulmasına yönelik ilk adımlar

Fabrika Tokyo’nun Ginza semtinde kuruldu

1873 yılında, Japonya’nın modernleşmesinden sorumlu Mühendislik Bakanlığı Hisashige Tanaka’yı telgraf ekipmanı geliştirmesi için görevlendirmiştir. Hisashige Tanaka artan devlet siparişlerini karşılamak üzere 1875 yılında Tokyo’da bir fabrika inşa etmiştir. İleride Toshiba’ya evrilecek girişimlerden biri olan bu işletmenin adı Tanaka Seizo-sho (Tanaka Mühendislik İşletmesi)’dir.

Öte yandan 1878 yılında Ichisuke Fujioka, şimdi Tokyo Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olan, İmparatorluk Mühendislik Kolejinde eğitimine devam ederken, ziyaretçi profesör William Ayrton’un himayesinde Japonya’nın ilk ark lambasını geliştirmiştir. O yıllarda Japonya bütün elektrik lambalarını ithal etmek mecburiyetindeydi. Fujioka 1890 yılında Japonya’da elektrik ampülleri üretmek üzere Hakunetsu-sha Co., Ltd. şirketini kurdu.

1891 – 1931

Büyüme, felaket ve yeniden inşa

Dünyanın İlk Çift Sargılı Ampulü

İki firma Japonya’daki elektrikli ekipman ürünlerinin gelişmesinde öncü rol oynadı. Tanaka Mühendislik İşletmesi su dolabı temelli enerji türbini jeneratörü yaptı ve Hakunetsu-sha radyo bir alıcısı geliştirdi. 1921 yılında Tokyo Denki (Tokyo Elektrik Şirketi; Hakunetsu-sha adı 1899’da değiştirildi) daha sonraları ampul teknolojisindeki en büyük altı icattan biri olarak kabul edilen çift sargılı elektrik ampulünü icat etti

1923 yılında Büyük Kanto Depremi muazzam bir hasara ve 100.000’in üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Tokyo Elektrik Şirketi bu felakette bir çok çalışanını kaybetti. Şirketin başkanı yeniden yapılanmaya ilham vermeye yardım etti. Kendisinin “araştırma enstitüsü olmayan fabrika antensiz böceğe benzer” sözü oldukça ünlüdür. Şirket bu yıllarda aktif bir şekilde, aralarında tıbbi cihaz ve radyo cihazlarının da bulunduğu yeni alanlarda faaliyete başladı.

1932 – 1939

Shibaura Mühendislik İşletmesi (ağır elektrikli makine ve ekipmalar) ve Tokyo Elektrik Şirketi’nin (küçük elektrikli ekipmanlar) birleşmesi sonucunda entegre elektrikli ekipman üreticisi kuruldu.

Tokyo Denki (Tokyo Elektrik Şirketi) Kawasaki Tesisi (öncesinde Horikawacho İşletmesi - 2000 yılında kapandı)

1930’lu yıllarda Japon hükümeti savaş hazırlıkları için yaşamsal öneme sahip olan demir ve çelik tedariğini güvence altına almak için ev aletlerinin üretimine yasak getirdi. Zor zamanlar gelmişti.

Mitsui Bank, Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Mühendislik İşletmesi; 1893 yılında Tanaka Mühendislik İşletmesi’nden sonra değişen adıyla) öncülüğündeki Mitsui zaibatsu’nun eş üyeleri ve Tokyo Elektrik Şirketi çapraz hissedar oldular ve birçok alanda işbirliği yaptılar. Teknoloji ilerledikçe ağır elektrikli makinelerdeki teknik gelişmeleri içeren ev aletlerine olan talep de büyümeye başladı. İki şirket Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Elekrik Ltd.) şirketini oluşturmak üzere 1939 yılında birleşti. Birleşen şirketin dünyanın önde gelen elektrikli makine üreticisi olma hedefleri bulunuyordu.

1940 – 1956

Savaş sırasında devletin başlıca tedarikçisi; savaş sonrası dönemde Güneydoğu Asya’ya ihracat

Savaştan hemen sonra eski Horikawacho İşletmesi

Savaş şiddetlendikçe, devletin telsiz, vakum tüp ve diğer askeri malzemesi siparişlerini karşılayan ve jeneratör üretimi de yapan şirket hızla büyüdü. Ancak üretim kapasitesi fabrikaları hedef alan hava akınlarıyla sekteye uğradı.

Üretim savaş sonrası yıllarda yeniden yoluna girdikçe şirket öncelikle ağır elektrikli makine üretimine odaklandı daha sonra yeniden inşa faaliyetleri ilerledikçe küçük elektrikli ekipman üretimine geri döndü. Satış kabiliyetlerini güçlendirmek için yeni satış iştirakleri kuruldu ve Güneydoğu Asya’ya ihracat başladı.

1957 – 1972

Yönetimin ve işletme yapılarının yeniden canlandırılması yurtdışı genişlemenin önünü açıyor

Yurtdışı Satış İştiraki, Eski Toshiba Hawaii, Inc.

1950’lerin ikinci yarısında Japon ekonomisi müthiş bir canlanma göstermiş bu da ağır elektrikli makine ve ekipman, elektronik ve iletişim sanayilerinde hızlı bir büyümeye neden olmuştu. Toshiba yeni ürünler yaratıp, özgün teknolojiler geliştirdikçe ve hızla büyüyen pazarları tedarik etmek üzere mevcut fabrikalarını genişletip yeni üretim tesisleri inşa ettikçe satışlar ve kârlar hızla büyüdü.

Uluslararası iş hacmini geliştirmek üzere yurtdışı satış ve üretim iştirakleri kuruldu. Yurtdışı satışların oranı gitgide arttı.

1973 – 1983

Teknik kabiliyetler istikrarlı büyümeyi destekledi

İlk Japonca kelime işlemci

1973 yılındaki ilk petrol krizini takip eden sıkıntılı ekonomik dönem Toshiba’nın, kârın kuruluş için yaşamsal öneme sahip olması öte yandan iş geliştirmenin ardındaki itici gücün de teknoloji olması mantığıyla ARGE’ye daha fazla yatırım yapmasına neden oldu. Genişleyen ARGE organizasyonu ve daha yüksek ARGE harcamaları dünyada veya Japonya’da ilk olan birçok teknolojinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Üretim teknolojisinin iyileştirilmesi, yüksek kalitenin korunması, işçilik tasarrufu ve teslimat sürelerinin azaltılması da belirgin düzeyde yüksek kârlara katkıda bulundu

1984 – 1999

Şirket ismi Toshiba olarak değiştirildi; kurum içi şirket sistemi daha hızlı karar almayı teşvik ediyor

Toshiba Binası

1984 yılında Tokyo Shibaura Denki yerine kısaltılmış form “Toshiba” şirketin resmi adı olarak kullanılmaya başlandı (İngilizce “Toshiba Corporation” 1983’de kullanılmaya başlandı).

1990’larda Japonya’daki ekonomik durgunluk, Toshiba’nın sürdürülebilir büyümeye yönelik olarak “konsantrasyon ve ayıklama” yaklaşımını benimsemesine neden oldu. Bu yaklaşım kaynakların büyüme potansiyeli olan ve yeni sektörlerde yoğunlaştırılması, olgun veya küçülen sektörlerin ise reform ve yeniden yapılandırmalar aracılığıyla selektif olarak teşvik edilmesi anlamına geliyordu. Toshiba kaynaklarını yarı iletkenlere yoğunlaştırdı ve bilgisayar işini genişletti.

Toshiba 1999 yılında kurum içi şirket kavramını uygulamaya koydu ve sekiz kurum içi şirket oluşturdu. Yetki bu kurum içi şirketlere devredilerek daha fazla otonomi ve hızlı karar alma teşvik edilmiştir.

2000’den bu yana

Küresel rekabet ortamında etkin olmaya devam etmek ve daha da güçlü bir oyuncu olmak için dünyanın ilk ve bir numara ürün ve hizmetlerinin yaratılması

Dünyanın ilk özel gözlük gerektirmeyen 3 Boyutlu LCD Televizyonu

Gelişen ülkelerdeki hızlı ekonomik büyüme ve gelişmiş dünyadaki ağır büyüme, 21. Yüzyılın ekonomik ve endüstriyel paradigmalarında büyük değişikliklere neden oldu. Ulusal sınırları aşan ve yoğunlaşan küresel rekabet ortamında etkinliğini sürdürmek için Toshiba gelir temelini güçlendirmek için büyüyen sektörleri ve gelişmekte olan iş alanlarını hedefleyerek genel işletme yapısını dönüştürmeye çalışırken, işlerini yeniden yapılandırmaya odaklanmaya devam etmektedir. Hedef rekabetçi maliyete sahip dünya’nın İlk ve Bir Numara ürün ve hizmetlerini yaratarak tüketiciyi cezbederken, “konsantrasyon ve ayıklama” yaklaşımını izleyerek daha da güçlü küresel bir oyuncu olmaktır.