Over Toshiba

Info

Toshiba is een wereldleider en vernieuwer op het gebied van pionierswerk in geavanceerde technologie, een gediversifieerde fabrikant en marketeer van geavanceerde elektronische en elektrische producten die variëren van informatie- en communicatiesystemen, digitale consumentenproducten, elektronische apparaten en componenten, energiesystemen tot industriële en sociale infrastructuursystemen en huishoudelijke toestellen. Toshiba Electronics Europe GmbH, Storage Products Division, in Düsseldorf, Duitsland, brengt harde schijven op de markt en richt zich op consumenten en retailers in Europa. Toshiba ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar opslagoplossingen die worden gebruikt door de meeste grote merken op het gebied van IT en consumentenelektronica.

Bedrijfsgegevens

Algemene bedrijfsgegevens (Financiële en aandelengegevens met ingang van 31 maart 2020)
(Geconsolideerde basis)
BedrijfsnaamToshiba Corporation
Adres hoofdkantoor1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
OpgerichtJuli 1875
President en CEONobuaki Kurumatani
Gewone aandelen (geconsolideerde basis)¥200.175 miljoen
Netto-omzet (geconsolideerde basis)¥3.389,9 miljoen (FY2019)
Fiscaal jaar1 april tot 31 maart
Aantal werknemers (geconsolideerde basis)125,648
Aantal uitgegeven aandelen455 miljoen aandelen
Aantal aandeelhouders269,067
BeursnoteringenJapan: Tokio en Nagoya

Onze waarden

Toshiba biedt technologie en producten die opvallen door hun innovatie en vakmanschap en bijdragen aan een veiliger, comfortabeler, productiever leven.

Passie

Wij bepalen de standaard bij het leveren van service, door ons streven naar uitmuntendheid, innovatie, aanhoudend leren en voortdurende verbetering. Wij staan achter datgene waarin wij geloven en doen net dat beetje meer bij al onze activiteiten.

Betrouwbaarheid

We weten hoe belangrijk vertrouwen in onze relaties is. Dat is de reden waarom we er bij al onze interacties, ons gedrag en onze praktijken binnen het bedrijf en met onze partners, stakeholders en de gemeenschap in het algemeen naar streven om op betrouwbare, eerlijke en loyale wijze te communiceren.

Respect

We erkennen en respecteren het feit dat wij van elkaar verschillen, en bieden een eerlijke, ondersteunende omgeving waarin alle personen en medewerkers worden gewaardeerd en aangemoedigd om open met elkaar te communiceren.

Milieuvisie

Beleid

Toshiba’s milieuvisie en milieubeheer

Inleiding

Toshiba Group wenst proactief bij te dragen aan het opbouwen van een duurzame maatschappij. We bevorderen daarom milieubeheer met als doel het bereiken van de Milieuvisie 2050: mensen die een die een rijke levensstijl leiden in harmonie met de Aarde.

Milieuvisie 2050

Het milieubeheer van de Toshiba Group

Door het creëren van waarde geïnspireerd door onze drie overkoepelende thema’s: ‘Verrassing en gevoel’, ‘Veiligheid en beveiliging’ en ‘Comfort’, gekoppeld met een oprechte inzet stellen wij ons tot doel de opwarming van de aarde te voorkomen, chemische stoffen onder controle te brengen en hulpbronnen efficiënt gebruiken, en streven wij ernaar ons bedrijfsproces en onze producten steeds beter te laten harmoniëren met de behoeften van de Aarde. Wij geloven dat deze inspanningen zullen helpen een duurzame maatschappij op te bouwen.

Bij Toshiba zijn milieu-overwegingen ingebouwd in het beheer. We bevorderen milieubeheer met betrekking tot alle producten en alle bedrijfsprocessen in elke fase, van productie en gebruik tot recycling van ‘end-of-life’-producten. Deze aanpak is de praktische verwezenlijking van onze slogan: ‘Wij zetten ons in voor mensen, wij zetten ons in voor de toekomst. Toshiba.’

Mensen die een rijke levensstijl leiden in harmonie met de Aarde, dat is de ideale situatie die wij ons voorstellen voor 2050, volgens de Milieuvisie 2050 van de Toshiba Group.

Onder deze overkoepelende visie beschouwen wij onze missie, als ‘corporate citizen’ van de planeet Aarde, als het creëren van nieuwe, verrijkte waarde tegelijk met het tot een minimum beperken van de invloed op het milieu.

Methoden en acties om de visie tot werkelijkheid te maken

Toshiba Group streeft ernaar Milieuvisie 2050 tot werkelijkheid te maken door twee complementaire methoden te volgen: terwijl de Energiemethode de nadruk legt op een stabiele voorziening van betrouwbare energie en beperking van de klimaatverandering, richt de Ecoproductenmethode zich op het creëren van nieuwe waarde in harmonie met de Aarde. Daarnaast ondernemen we actie wat betreft twee standpunten: terwijl Ecoproces tracht de invloed op het milieu bij alle bedrijfsprocessen tot een minimum te beperken, is Ecoprogramma een gecoördineerde inspanning om milieuproblemen aan te pakken in samenwerking met onze stakeholders.

Toshiba Corporate-milieubeheer

Wij zetten ons in voor mensen, wij zetten ons in voor de toekomst. Overal tijdens de ontwikkeling van producten beoordeelt Toshiba de invloed op het milieu van het productgebruik en streeft er daarbij naar om de recuperatie van hulpbronnen en recycling van ‘end-of-use’-producten te maximaliseren.

Europese richtlijn

De RoHS-Richtlijn van de Europese Unie (EU) 2002/95/EG (de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en de herziene versie daarvan, 2011/65/EU, zijn bedoeld om het gebruik van stoffen die risico’s kunnen vormen voor de volksgezondheid of het milieu te verminderen. De RoHS-wetgeving van de lidstaten dient ervoor te zorgen dat sinds 1 juli 2006 de meeste nieuwe elektrische en elektronische apparatuur niet in de EU kan worden verkocht als deze de volgende stoffen bevat in hogere concentraties (w/w) dan gespecificeerd op het niveau van homogeen materiaal:

– Lood (0,1%)

– Kwik (0,1%)

– Cadmium (0,01%)

– Zeswaardig chroom (0,1%)

– Polybroombifenylen (PBB) (0,1%)

– Polybroomdifenylethers (PBDE) (0,1%)

Het beleid van Toshiba is om zich bij zijn bedrijfsactiviteiten te houden aan gezonde praktijken voor milieubeheer en de toepasselijke milieuwetgeving en -voorschriften in acht te nemen. Door middel van het ontwerp en de beste beheerspraktijken worden er voortdurend verbeteringen aangebracht om de natuurlijke rijkdommen in stand te houden en het gebruik van in milieuopzicht gevoelige materialen tot een minimum te beperken.

De Toshiba Semiconductor & Storage Products Company streeft al lang milieuvriendelijke productiemethoden na. Naast het in acht nemen van de ISO14001-normcertificatie heeft Toshiba in november 2002 al een ‘Green Procurement’-programma ingevoerd, wat Toshiba in staat heeft gesteld milieuvriendelijke producten te produceren vóór de introductie van de RoHS-richtlijn die verplicht was sinds juli 2006.

Onze eerste Geheugenproducten die in overeenstemming waren met RoHS zijn in 2003 geïntroduceerd.

Sinds het begin van het derde kwartaal van 2005 is ons volledig assortiment Geheugenconsumentenproducten volledig in overeenstemming met RoHS.

WEEE-richtlijn in de EU

De volgende informatie is alleen bestemd voor EU-lidstaten:

Het gebruik van het symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op de juiste manier als afval te verwerken, draagt u eraan bij negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwerking van dit product te voorkomen. Neem voor meer informatie over recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentekantoor, de afvalverwerkende instantie of de winkel waar u het product hebt gekocht.

WEEE-richtlijn in de EU

De WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment, afval van elektrische en elektronische apparatuur)-richtlijn van de Europese Unie (EU) 2002/96/EG en de herziene versie daarvan 2012/19/EU zijn bedoeld om de kwaliteit van het milieu en de volksgezondheid te beschermen door zorgvuldig gebruik van natuurlijke rijkdommen en het adopteren van strategieën voor afvalbehandeling die gericht zijn op recycling en hergebruik. De WEEE-wetgeving van de lidstaten zal naar verwachting worden ingevoerd na 13 augustus 2005. Na deze datum zullen producenten van vrijwel alle elektrische apparatuur verantwoordelijk zijn voor hun producten aan het eind van de gebruiksduur daarvan. De verantwoordelijkheid van de producent omvat het voldoen aan vereisten met betrekking tot de labeling, het verstrekken van informatie aan eindgebruikers, channel- en behandelingsvoorzieningen, het zorgen voor de beschikbaarheid van inzamelinfrastructuur, het indienen van verkoop- en recuperatiegegevens, en het financieren van WEEE-kosten in landen waar onze producten alleen binnen de reikwijdte van de WEEE-Richtlijn vallen.

Toshiba werkt net als andere elektronicabedrijven samen met ontwerpteams, leveranciers en andere partners om end-of-life-strategieën voor onze producten te bepalen. Toshiba heeft de ontwikkeling van de WEEE-richtlijn sinds het begin in 1998 gevolgd door deel te nemen aan gerelateerde werkgroepen op landelijk en EU-niveau. In april 2003 heeft Toshiba een Europese milieuafdeling opgericht die verantwoordelijk is voor de WEEE-implementatie in Europa. Deze centrale functie bereidt momenteel alle benodigde maatregelen voor om de WEEE-richtlijn na te leven, waaronder de overgang van de landelijke wetgeving in elke EU-lidstaat, hetgeen het volgende omvat:

– registratie in alle EU-landen

– melden van verkochte aantallen

– labelen van producten met ingang van 13 augustus 2005

Informatie alleen voor recyclingpartners:

Neem contact op met recycling-information@tee.toshiba.de voor recyclinginformatie over onze producten in overeenstemming met artikel 11 van de WEEE-Richtlijn.

REACH - Verklaring van overeenstemming

De Europese verordening REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) is sinds 1 juni 2007 van kracht.

Op basis van Toshiba’s belofte om de zorg voor het milieu tot een prioriteit te maken bij al onze bedrijfsactiviteiten om de veiligheid en gezondheid van mensen, evenals de natuurlijke rijkdommen van de Aarde. te beschermen, ondersteunt Toshiba het algemene doel van REACH en zet het zich in om zich te houden aan en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en streeft het ernaar onze klanten informatie te geven over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-verordening.

Als u verdere vragen hebt, neem dan contact op met:

recycling-information@tee.toshiba.de

Vestigingen

 • European Headquarters, Germany Toshiba Electronics Europe GmbH

  Hansaallee, 181 40549, Düsseldorf, Germany

  Tel: +49-211-5296-0
  Fax: +49-211-5296-400

 • Headquarters, Japan Toshiba Corporation Hamamatsucho

  1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

  Tel: +81-3-3457-4511
  Fax: +81-3-3456-1631

Domeinen

Geschiedenis

1873 - 1890

Eerste stappen gezet bij het oprichten van Toshiba

De fabriek werd opgericht in het Ginza-district in Tokio

In 1873 gaf het Japanse ministerie van techniek, verantwoordelijk voor het bevorderen van de modernisering van Japan, opdracht aan Hisashige Tanaka om telegrafische apparatuur te ontwikkelen. Hij bouwde in 1875 in Tokio een fabriek om de steeds grotere overheidsorders aan te kunnen. Dit was Tanaka Seizo-sho (Tanaka Engineering Works), een van de voorlopers van Toshiba.

Afzonderlijk daarvan ontwikkelde Ichisuke Fujioka in 1878 Japans eerste booglamp terwijl hij studeerde aan het Imperial College of Engineering (nu de Faculty of Engineering van de universiteit van Tokio), onder begeleiding van gasthoogleraar William Ayrton. In die tijd moest Japan al zijn elektrische lampen importeren. Fujioka richtte in 1890 Hakunetsu-sha Co., Ltd. op om gloeilampen in Japan te produceren.

1891 – 1931

Groei, ramp en wederopbouw

De eerste gloeilamp met dubbele spiraal ter wereld

De twee firma's begonnen met de ontwikkeling van elektrische apparatuur in Japan. Tanaka Engineering Works produceerde een door een waterwiel aangedreven turbinegenerator en Hakunetsu-sha ontwikkelde een radiozender. In 1921 vond Tokyo Denki (in 1899 werd Hakunetsu-sha omgedoopt tot Tokyo Electric Company) de gloeilamp met dubbele spiraal uit, die later werd erkend als een van de zes grootste uitvindingen in de geschiedenis van de gloeilamptechnologie.

De grote Kanto-aardbeving in 1923 richtte enorme schade aan en er vielen meer dan 100.000 doden. Tokyo Electric Company verloor bij deze ramp talrijke werknemers. De directeur van het bedrijf hielp de inspanningen voor wederopbouw te inspireren en deed de bekende uitspraak: “Een fabriek zonder een onderzoeksinstituut is als een insect zonder antennes”. Het bedrijf begon rond deze tijd met activiteiten op nieuwe gebieden, waaronder medische apparatuur en radioapparatuur.

1932 – 1939

Uit de fusie tussen Shibaura Engineering Works (zware elektrische machines) en Tokyo Electric Company (kleine elektrische apparatuur) ontstond een geïntegreerde fabrikant van elektrische apparatuur.

Tokyo Denki (Tokyo Electric Company) Kawasaki Complex (voorheen Horikawacho Works – gesloten in 2000)

In de jaren 1930 introduceerde de Japanse regering een verbod op de productie van huishoudelijke toestellen om te bezuinigen op essentiële voorraden ijzer en staal voor de oorlogsinspanningen. De tijden waren moeilijk.

Als medeleden van de Mitsui zaibatsu, die wordt geleid door Mitsui Bank, waren Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Engineering Works; de naam was oorspronkelijk Tanaka Engineering Works tot 1893) en Tokyo Electric Company gezamenlijke aandeelhouders en werkten ze op een aantal gebieden samen. Naarmate de technologie voortschreed, begon de vraag toe te nemen naar huishoudelijke toestellen waarin de vorderingen werden toegepast die bij de zware elektrische machines waren gemaakt. De twee bedrijven gingen een fusie aan in 1939 en vormden Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.). Het gefuseerde bedrijf had al ambities om een van de grootste fabrikanten van elektrische machines ter wereld te worden.

1940 – 1956

Grote overheidsleverancier tijdens de oorlog; uitvoer naar Zuidoost-Azië begint in de naoorlogse periode

Voormalige Horikawacho-fabriek, onmiddellijk na de oorlog

Naarmate de oorlog heviger werd, groeide het bedrijf snel door overheidsbestellingen te leveren voor radio's, vacuümbuizen en andere militaire benodigdheden, evenals het produceren van generators. De productiecapaciteit werd echter beschadigd door bombardementen die op fabrieken waren gericht.

Toen de productie zich in de naoorlogse jaren herstelde, richtte het bedrijf zich aanvankelijk op zware elektrische machines en keerde vervolgens terug tot het maken van kleine elektrische apparatuur naarmate de wederopbouw vorderde. Er werden nieuwe distributievestigingen opgericht om de verkoopcapaciteiten en export naar Zuidoost-Azië te versterken.

1957 – 1972

Revitalisering van management- en bedrijfsstructuren baant de weg voor uitbreiding overzee

Overzeese verkoopvestiging, het voormalige Toshiba Hawaii, Inc.

De Japanse economie maakte tegen de tweede helft van de jaren 1950 een grote bloeiperiode door, wat leidde tot snelle groei op het gebied van de bedrijfssectoren voor zware elektrische machines, elektronica en communicatie. De verkoop en winst groeiden snel terwijl Toshiba nieuwe producten creëerde, oorspronkelijke technologieën ontwikkelde, bestaande fabrieken uitbreidde en nieuwe productievoorzieningen bouwde om te voorzien in de vraag van snelgroeiende markten.

Er werden overzeese vestigingen voor verkoop en productie opgericht om de internationale activiteiten te ontwikkelen. Het aandeel van de overzeese verkoop steeg geleidelijk.

1973 – 1983

Technische capaciteiten versterkt om consistente groei te realiseren

De eerste Japanse tekstverwerker

De economische recessie na de oliecrisis in 1973 leidde ertoe dat Toshiba meer investeerde in R&D, met als grondgedachte dat de winst de bron was van de vitaliteit van het bedrijf, terwijl de technologie de drijvende kracht was achter de ontwikkeling van het bedrijf. De uitbreiding van de R&D-organisatie en de hogere R&D-uitgaven leidden tot talrijke nieuwe technologieën die de eerste ter wereld of de eerste in Japan waren.

Andere initiatieven ter verbetering van de productietechnologie, het handhaven van de hoge kwaliteit, het besparen op arbeidskosten en het verkorten van de leveringstijden hebben bijgedragen aan aanzienlijk hogere winsten.

1984 – 1999

Naam gewijzigd in Toshiba; inhouse bedrijfssysteem bevordert snellere besluitvorming

Toshiba-gebouw

In 1984 werd Tokyo Shibaura Denki vervangen door de verkorte vorm 'Toshiba' als de officiële naam van het bedrijf (in het Engels werd in 1983 de naam 'Toshiba Corporation' aangenomen).

De economische stagnatie in Japan tijdens de jaren 1990 leidde ertoe dat Toshiba de methode van 'concentratie en selectie' adopteerde om duurzame groei te bereiken. Dit hield het concentreren van bedrijfsmiddelen in sectoren met groeipotentieel en een nieuwe bedrijven in, terwijl tegelijkertijd de groei in volgroeide of achteruitgaande sectoren selectief werden bevorderd door middel van hervorming en herstructurering. Toshiba concentreerde zijn bedrijfsmiddelen op halfgeleiders en breidde de productie van pc's uit.

In 1999 introduceerde Toshiba het inhouse bedrijfssysteem, en vormde acht inhouse bedrijven. Bevoegdheden werden gedelegeerd naar deze inhouse bedrijven om ze meer autonomie te geven en snellere besluitvorming te bevorderen.

Since 2000

Leveren van de eerste en beste producten en services ter wereld om te zegevieren over de wereldwijde concurrentie en een nog sterkere mondiale mededinger te worden

De eerste 3D lcd tv waarvoor geen speciale bril nodig is

De snelle economische groei in ontwikkelingslanden en de tragere groei in de ontwikkelde landen hebben in de 21e eeuw geleid tot grote veranderingen in de economische en industriële paradigma's. Om te zegevieren over de wereldwijde concurrentie die de nationale grenzen overschrijdt, blijft Toshiba zich concentreren op het herstructureren van bedrijven om de inkomensbasis te versterken en tegelijk te trachten zijn algemene bedrijfsstructuur te hervormen door zich te richten op groeisectoren en opkomende bedrijven. Het doel is een nog sterkere mondiale mededinger te worden door de methode van 'concentratie en selectie' na te streven en tegelijkertijd de eerste en beste producten en diensten ter wereld te leveren die concurrentieel zijn en aantrekkelijk voor de klant.