A Toshiba rövid bemutatása

Névjegy

A csúcstechnológia területén a világ élvonalába tartozó, innovatív Toshiba a fejlett elektronikai és elektromos termékek sokoldalú gyártója és forgalmazója. A cég termékskáláján az információs és kommunikációs rendszerek mellett megtalálhatók a digitális fogyasztói termékek, elektronikus készülékek és alkatrészek, energiatermelő rendszerek, ipari és társadalmi infrastruktúra rendszerek, valamint háztartási berendezések. A merevlemez-meghajtókat forgalmazó düsseldorfi Toshiba Electronics Europe GmbH, Storage Products Division az európai vásárlókat és viszonteladókat célozza meg. A Toshiba több mint 50 éve foglalkozik a legtöbb jelentős IT és fogyasztói elektronikai márka által használt tárolási megoldások fejlesztésével és gyártásával.

Vállalati adatok

Alapvető vállalati adatok (Pénzügyi és tőzsdei adatok, 2020. március 31.)
(Konszolidált Alap)
Vállalat neveToshiba Corporation
Székhely1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
Alapítva1875. július
Elnök és vezérigazgatóNobuaki Kurumatani
Törzsrészvény (konszolidált alap)200 175 millió ¥
Nettó értékesítés (konszolidált alap)3389,9 milliárd ¥
Pénzügyi évÁprilis 1-től március 31-ig
Alkalmazottak száma (konszolidált alap)125,648
Kibocsátott részvények száma455 millió részvény
Részvényesek száma269,067
Tőzsdei jegyzésekJapán: Tokió és Nagoja

Értékeink

A Toshiba által nyújtott technológia és termékek kiemelkedőek innovációjuk és esztétikus megoldásaik tekintetében, és hozzásegítik egy biztonságosabb, kényelmesebb és produktívabb élethez.

Szenvedély

Mi vagyunk az etalon a szolgáltatásnyújtás terén, amelyet a kiválóság, innováció, folyamatos tanulás és fejlesztés iránti elkötelezettségünk vezérel. Kiállunk meggyőződésünk mellett, és munkánk során mindig készen állunk külön erőfeszítéseket tenni.

Megbízhatóság

Tudjuk, hogy a bizalom kapcsolataink legfontosabb eleme. Éppen ezért a vállalaton belüli, illetve a partnerekkel, érdekelt felekkel és a tágabb értelemben vett közösséggel folytatott kommunikációnk, viselkedésünk és gyakorlataink egészét a bizalom, az őszinteség és a hűség határozza meg.

Tisztelet

Tudomásul vesszük és tiszteljük a közöttünk fennálló különbségeket, és pártatlan, támogató körülményeket biztosítunk, amelyben minden egyén és munkatárs értékét elismerjük, és mindenkit nyitott, kétoldalú kommunikációra bátorítunk.

Környezetvédelmi vízió

Politika

Toshiba Környezetvédelmi Vízió és Menedzsment

Bevezetés

A Toshiba Csoport proaktív módon kíván hozzájárulni egy fenntartható társadalom építéséhez. Ennek megfelelően olyan környezetvédelmi programot pártolunk, amelynek célja a „Környezetvédelmi Vízió 2050: A Földdel harmonikus, gazdag életstílust vezető emberek” célkitűzés elérése.

Környezetvédelmi Vízió 2050

Toshiba Csoport Környezetvédelmi Menedzsment

A három átfogó témánk – „Meglepetés és szenzáció”, „Biztonság és védelem” és „Kényelem” – ihlette értékteremtést a globális felmelegedés megelőzése, a vegyi anyagok szabályozása és az erőforrások hatékony felhasználása iránti teljes elkötelezettséggel egészítünk ki, és ezáltal arra törekszünk, hogy üzleti folyamatainkkal és termékeinkkel soha nem látott harmóniát érjünk el a Földdel és annak szükségleteivel. Hisszük, hogy erőfeszítéseink segítenek egy fenntartható társadalom kiépítésében.

A Toshibánál a környezetvédelmi megfontolások beépülnek a vezetési modellbe. Az általunk pártolt környezetvédelmi menedzsment magába foglalja az összes terméket és üzleti folyamatot, azok minden szakaszában a termeléstől a használaton át a termékek üzemidejének végét követő újrahasznosításig. Ezzel a hozzáállással valósítjuk meg a gyakorlatban jelmondatunkat: „Elkötelezettség az emberek iránt, elkötelezettség a jövő iránt. Toshiba.”

„A Földdel harmonikus, gazdag életstílust vezető emberek” – ezt az ideális állapotot tűzte ki célul 2050-re a Toshiba Csoport „Környezetvédelmi Vízió 2050” programja.

Ezen átfogó vízió értelmében úgy gondoljuk, hogy a Föld bolygó vállalati polgáraként küldetésünk abban áll, hogy új, gazdag értékeket teremtsünk a környezeti hatások minimálisra csökkentése mellett.

A Vízió valósággá válásához szükséges megközelítések és lépések

A Toshiba Csoport célja, hogy a Környezetvédelmi Vízió 2050 programját megvalósítsa, és mindezt két egymást kiegészítő megközelítést alkalmazásával: míg az Energia Megközelítés a megbízható energiaellátást és a klímaváltozás enyhítését hangsúlyozza ki, addig az Eco Termékek Megközelítés a Földdel harmonikus, új értékek létrehozását tűzi ki. Ezentúl további két további témakörrel kapcsolatos lépéseink a következők: míg az Eco Folyamat az üzleti folyamatokon keresztül igyekszik minimalizálni a környezeti hatásokat, addig az Eco Program a környezeti problémák leküzdésére összpontosít az érdekelt felekkel végzett együttműködés által.

Toshiba Vállalati Környezetvédelmi Menedzsment

Elkötelezettség az emberek iránt, elkötelezettség a jövő iránt. A termékfejlesztésen keresztül a Toshiba értékeli a termékhasználat környezeti hatásait, miközben igyekszik megtalálni az erőforrások visszanyerésének és az üzemidejük végét elérő termékek újrahasznosításának leghatékonyabb módját.

RoHS irányelv

Az Európai Unió (EU) 2002/95/EK irányelvének (az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló ún. RoHS irányelv) és annak átdolgozott változatának, a 2011/65/EU irányelv célja, hogy csökkentse az emberi egészségre vagy a környezetre kockázatot jelentő anyagok használatát. A tagállamok RoHS jogszabályai biztosítják, hogy 2006. július 1. óta a legtöbb elektromos és elektronikus berendezés nem forgalmazható az EU területén, ha a homogén anyag szintjén a jelzett koncentrációnál (tömeg%) nagyobb mennyiségben tartalmazza az alábbi vegyi anyagokat:

– Ólom (0,1%)

– Higany (0,1%)

– Kadmium (0,01%)

– Hat vegyértékű króm (0,1%)

– Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%)

– Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) (0,1%)

A Toshiba politikájának megfelelően üzleti tevékenységét a megbízható környezetvédelmi vezetési gyakorlatokkal összhangban folytatja, és betartja a vonatkozó környezetvédelmi törvényeket és szabályozásokat. A dizájn és a legjobb vezetési gyakorlatok alkalmazásán keresztül folyamatos fejlesztéseket végzünk, hogy megőrizzük a természetes erőforrásokat, és minimálisra csökkentsük a környezeti szempontból érzékeny anyagok használatát.

A Toshiba Semiconductor & Storage Products félvezető és tároló termékeket gyártó vállalata már régóta környezetbarát gyártási módszerekkel dolgozik. A Toshiba az ISO14001 szabványnak való megfelelőségen túl már 2002 novemberében bevezette a „Green Procurement” (Zöld Beszerzés) programját, mely lehetővé tette a Toshiba számára környezetbarát termékeket gyártását jóval a RoHS irányelv 2006. júliusi kötelező bevezetése előtt.

A RoHS irányelvnek megfelelő első memóriatermékeinket 2003-ban vezettük be.

2005 harmadik negyedéve óta összes fogyasztói memória-termékcsaládunk teljes mértékben megfelel a RoHS követelményeinek.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) EU irányelv

Az alábbi tájékoztatás csak az EU tagállamainak szól:

Az ábra azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő hulladékkezelésének biztosításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékkezelése esetleg okozna. A termékkel kapcsolatos további hulladékkezelési információkért forduljon a helyi polgármesteri hivatalhoz, a köztisztasági vállalathoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) EU-irányelv

Az Európai Unió (EU) 2002/96/EK irányelvének (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE irányelv) és annak átdolgozott változatának, a 2012/19/EU irányelv célja, hogy óvja a környezet és az emberi egészség minőségét a természetes erőforrások elővigyázatos felhasználása, illetve az újrahasznosításra és újrafelhasználásra összpontosító hulladékkezelési stratégiák bevezetése által. A tagállamok WEEE jogszabályait 2005. augusztus 13. után kellett bevezetni. Ettől a naptól szinte minden elektromos berendezés gyártója maga felelős a termékeiért azok hasznos élettartama után. A gyártói felelősség magába foglalja a címkézési követelmények betartását, a végfelhasználók, szállítási és kezelési létesítmények tájékoztatását, a gyűjtőrendszer rendelkezésre állásának biztosítását, értékesítési és helyreállítási adatok benyújtását, továbbá a WEEE-költségek finanszírozását azon országokban, ahol termékeink kizárólag a WEEE irányelv alkalmazási körébe tartoznak.

A többi elektronikai vállalathoz hasonlóan a Toshiba is együttműködik tervezői csapatokkal, beszállítókkal és egyéb partnerekkel üzemidejének végét elérő termékeinkre vonatkozó stratégiák kidolgozásában. A Toshiba figyelemmel követte a WEEE irányelv alakulását annak 1998-as kezdeteitől, és részt vett a hozzátartozó nemzeti és EU szintű munkacsoportok munkájában. 2003 áprilisában a Toshiba létrehozta az Európai Környezetvédelmi Osztályt, amely a WEEE európai bevezetéséért felelős. Ez a központi szerv minden fontos lépést előkészít a WEEE irányelvvel való megfelelőség biztosításához, beleértve az összes EU tagállam nemzeti törvényeit. A lépések többek között az alábbiak:

– regisztráció az EU minden országában

– eladott mennyiségek jelentése

– termékek címkézése 2005. augusztus 13-tól kezdve

Kizárólag az újrahasznosítási partnereknek szóló információ:

A WEEE irányelv 11. cikkének megfelelő összes termékünkkel kapcsolatos újrahasznosítási információért vegye fel velünk a kapcsolatot a recycling-information@tee.toshiba.de címen.

REACH – Megfelelőségi nyilatkozat

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai REACH rendelet 2007. június 1-én lépett hatályba.

A Toshiba összes üzleti tevékenységét a környezetvédelem melletti elkötelezettség vezérli, az emberek biztonságának, egészségének és a világ természetes erőforrásainak védelme érdekében. Ennek megfelelően a Toshiba támogatja a REACH átfogó célját, és elkötelezett valamennyi jogi kötelezettség betartása mellett, valamint elkötelezett aziránt, hogy a vásárlókat megfelelően tájékoztassa a termékekben előforduló vegyi anyagokról, a REACH rendeletben előírtak szerint.

További kérdések esetén vegye fel velünk a kapcsolatot:

recycling-information@tee.toshiba.de

Irodák

 • European Headquarters, Germany Toshiba Electronics Europe GmbH

  Hansaallee, 181 40549, Düsseldorf, Germany

  Tel: +49-211-5296-0
  Fax: +49-211-5296-400

 • Headquarters, Japan Toshiba Corporation Hamamatsucho

  1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

  Tel: +81-3-3457-4511
  Fax: +81-3-3456-1631

Tartománynevek

Előzmények

1873 - 1890

A Toshiba létrehozásához vezető első lépések

A gyárat a tokiói Ginzában építette fel

1983-ban Japán modernizációjának támogatásáért felelős Mérnökségi Minisztérium megbízást adott Hisashige Tanakának egy távíró berendezés kifejlesztésére. Az egyre gyarapodó kormányzati megrendelések ellátása érdekében 1875-ben megépítette gyárát Tokióban. A gyár neve Tanaka Seizo-sho (Tanaka Mérnökségi Művek) volt, és a Toshiba egyik előfutáraként tartjuk számon.

Ettől függetlenül 1878-ban Ichisuke Fujioka az Imperial College of Engineering (jelenleg a Tokiói Egyetem Mérnöki kara) tanulójaként kifejlesztette Japán első ívlámpáját William Ayrton meghívott professzor támogatásával. Ekkoriban Japánnak importálnia kellett az elektromos árammal működő lámpákat. 1890-ben Fujioka létrehozta a Hakunetsu-sha Co., Ltd. vállalatot, és elkezdett Japánban izzókat gyártani

1891 – 1931

Növekedés, katasztrófa és újjáépítés

A világ első kéttekercses izzója

A két vállalat úttörőként működött Japán elektromos berendezéseinek kifejlesztésében. A Tanaka Mérnökségi Művek megalkotta a vízturbinás generátort, míg Hakunetsu-sha kifejlesztett egy rádió-adóegységet. 1921-ben a Tokyo Denki (Tokió Elektromos Vállalat, a Hakunetsu-sha vállalat neve 1899 óta) feltalálta a kéttekercses izzót, amelyet azóta az izzótechnológia történelmében a 6 nagy találmány egyikeként tartanak számon.

Az 1923-as nagy kantói földrengés óriási károkat és több mint 100 000 ember halálát okozta. A Tokió Elektromos Vállalat számos munkását elveszítette a katasztrófában. Az újjáépítési munkálatok ösztönzését a vállalat elnöke híres mondatával is segítette: „Egy gyár kutatóintézet nélkül olyan, mint egy rovar csápok nélkül.” Ebben az időben a vállalat aktívan belépett új területekre, így az orvostechnikai berendezések és rádiós eszközök piacára is.

1932 – 1939

Integrált elektromos berendezéseket gyártó vállalat a Shibaura Mérnökségi Művek (erősáramú gépek) és a Tokió Elektromos Vállalat (kis elektromos berendezések) egyesüléséből

Tokyo Denki (Tokió Elektromos Vállalat) Kawasaki komplexuma (korábbi nevén Horikawacho Művek, 2000-ben bezárt)

Az 1930-as években a Japán kormány betiltotta a háztartási berendezések gyártását, hogy a vas és acél létfontosságú készleteit a hadviselés számára megőrizze. Nehéz idők következtek ezután.

A Mitsui Bank vezette Mitsui zaibatsu tagjaiként a Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Mérnökségi Művek, a Tanaka Mérnökségi Művek neve 1893 óta) és a Tokió Elektromos Vállalat keresztrészesedésekkel bírtak, és számos területen együttműködtek. A technológia előrehaladtával megnövekedett a kereslet olyan háztartási berendezések iránt, amelyek a nehézáramú gépeknél elért eredményeket is magukba foglalták. A két vállalat 1939-ben összeolvadt, és megalkották a Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.) vállalatot. Az így létrejött vállalat már komoly ambíciókkal bírt a világ vezető elektromosgép-gyártójává válásához.

1940 – 1956

A kormány jelentős beszállítója a háború alatt, délkelet-ázsiai export a háború utáni időszaktól kezdve

A korábbi Horikawacho Művek közvetlenül a háború után

A háború intenzívebbé válásával a vállalat gyorsan növekedni kezdett a rádiókra, vákuumcsövekre és egyéb katonai berendezésekre szóló kormányzati megrendelések révén, illetve generátorok gyártása által. A gyártási kapacitás azonban megbénult a gyárakat célzó bombatámadások miatt.

Ahogy a háborút követően a termelés ritmusa visszaállt, a vállalat eleinte a nehézáramú gépek gyártására koncentrált, majd az újjáépítés előrehaladtával visszatért a kisebb elektromos berendezésekhez. Új értékesítési leányvállalatok jöttek létre, amelyek erősítették az értékesítési kapacitást, és szabad utat biztosítottak a délkelet-ázsiai exporttevékenység megkezdéséhez.

1957 – 1972

A menedzsment és üzleti struktúrák újjáélesztése utat nyit a tengerentúli terjeszkedésre

Tengeren túli értékesítési leányvállalat, korábbi nevén Toshiba Hawaii, Inc.

Az 1950-es évek második felére Japán gazdasága fellendült, és gyors növekedésével vezető szerepet vállalt a nehézáramú gépek, elektronikai berendezések és kommunikációs iparágak területén.
Az értékesítési mutatók és bevételek gyorsan növekedtek, ahogy a Toshiba újabb termékeket alkotott meg, eredeti technológiákat fejlesztett ki, meglévő gyárakat bővített és új termelőegységeket épített a gyorsan bővülő piacok ellátása érdekében.

A nemzetközi üzleti tevékenység fejlesztéséhez tengeren túli értékesítési és gyártó leányvállalatok jöttek létre. A tengeren túli értékesítések száma fokozatosan növekedett.

1973 – 1983

A technikai képességek megerősítése a folyamatos növekedés megvalósításához

Az első japán szövegszerkesztő

Az 1973-as olajválságot követő gazdasági visszaesés arra ösztökélte a Toshibát, hogy komolyabb hangsúlyt helyezzen a K+F tevékenységekre. Ez azzal volt magyarázható, hogy a vállalat életképességének forrását a bevételek jelentették, míg a technológia volt az üzleti fejlesztések hajtóereje. A bővített K+F szervezet és a magasabb K+F kiadások számos, a világon vagy Japánban először megjelenő új technológia létrejöttéhez vezettek.

A magasabb bevételekhez szintén jelentősen hozzájárultak a termelési technológia fejlesztésére,
a magas minőség megőrzésére, a munkaerőigény csökkentésére és rövidebb teljesítési átfutási időkre irányuló kezdeményezések.

1984 – 1999

Névváltoztatás Toshibára, gyorsabb döntéshozatalt elősegítő belső vállalati rendszer

Toshiba Building

1984-ben a „Toshiba” felváltotta a Tokyo Shibaura Denki nevet, és a vállalat hivatalos nevévé vált (az angol „Toshiba Corporation” elnevezést 1983-ban vezették be).

Az 1990-es évek során tapasztalt gazdasági stagnálás miatt a fenntartható növekedést eléréséért a Toshiba bevezette az „összpontosítás és kiválasztás” megközelítést. Ez magában foglalta az erőforrások növekedési képességgel bíró szektorokba való összpontosítását, miközben egyes, már érett vagy hanyatló szektorok növekedését reformokkal és átszervezésekkel támogatta. A Toshiba erőforrásait a félvezetőkre összpontosította, és bővítette számítógép-üzletágát.

1999-ben a Toshiba bevezette belső vállalati rendszerét, és nyolc belső vállalatot hozott létre.
A felügyeleti funkciókat átruházták ezekre a belső vállalatokra a nagyobb önállóság és gyorsabb döntéshozatal biztosítása érdekében.

2000 óta

Világelső és élvonalbeli termékek és szolgáltatások megalkotása, a globális versenyben való érvényesüléshez, és egyre erősebb világszintű versenyzővé váláshoz

A világ első 3D-s LCD Tv-je, amelyhez nincs szükség speciális szemüvegre

A fejlődő országokban tapasztalt gyors gazdasági növekedés és a fejlett világ lassú növekedése komoly változásokat idézett elő a 21. század gazdasági és ipari paradigmáiban. Az országhatárokon túlmutató, egyre intenzívebb globális versenyben való érvényesüléshez a Toshiba továbbra is fontosnak tartja az üzletágak újraszervezését, hogy így gyarapítsa azok jövedelemalapjait, miközben átfogó üzleti struktúráját a növekedési szektorok és feltörekvő üzletágak megcélzásával kívánja átalakítani. Célja, hogy egyre erősebb világszintű versenyzővé váljon az „összpontosítás és kiválasztás” megközelítés alkalmazása által, miközben világelső és élvonalbeli termékeket és szolgáltatásokat hoz létre, amelyek versenyképes árúak és a vásárlók számára vonzóak.