Πληροφορίες για την·TOSHIBA

Πληροφορίες

Η Toshiba είναι παγκόσμια πρωτοπόρος και καινοτόμος σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, μια κατασκευάστρια εταιρεία διαφόρων προϊόντων που διοχετεύει στην αγορά προηγμένες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές για συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας, ψηφιακά προϊόντα, ηλεκτρονικές συσκευές και εξαρτήματα, συστήματα τροφοδοσίας, βιομηχανικά συστήματα και συστήματα κοινωνικής υποδομής και οικιακές συσκευές. Η Toshiba Electronics Europe GmbH, Storage Products Division, με έδρα το Düsseldorf της Γερμανίας διοχετεύει στην αγορά μονάδες σκληρού δίσκου και απευθύνεται σε καταναλωτές και μεταπωλητές στην Ευρώπη. Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Toshiba αναπτύσσει και κατασκευάζει αποθηκευτικές λύσεις που χρησιμοποιούνται από τις κυριότερες εταιρείες πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών για το ευρύ κοινό.

Εταιρικά στοιχεία

Κύρια στοιχεία εταιρείας (Οικονομικά στοιχεία και στοιχεία μετοχών στις 31 Μαρτίου 2020)
(σε ενοποιημένη βάση)
Επωνυμία εταιρείαςToshiba Corporation
Διεύθυνση έδρας1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
ΊδρυσηΙούλιος 1875
Πρόεδρος και CEONobuaki Kurumatani
Κοινή μετοχή (σε ενοποιημένη βάση)200.175 εκ. ¥
Καθαρές πωλήσεις (σε ενοποιημένη βάση)3.389,9 δις ¥
Φορολογικό έτος1 Απριλίου έως 31 Μαρτίου
Αριθμός υπαλλήλων (σε ενοποιημένη βάση)125,648
Αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν455 εκ. μετοχές
Αριθμός μετόχων269,067
Εισηγμένη στο χρηματιστήριοΙαπωνία: Τόκιο και Ναγκόγια

Οι αξίες μας

Η Toshiba παρέχει τεχνολογία και προϊόντα κατασκευασμένα με αξιοσημείωτη καινοτομία και δεξιοτεχνία, συμβάλλοντας έτσι σε μια ασφαλέστερη, πιο άνετη και παραγωγική ζωή.

Πάθος

Εμείς θέτουμε τα πρότυπα για την παροχή υπηρεσιών, μέσω της δέσμευσής μας για υπεροχή, καινοτομία, συνεχή εκμάθηση και βελτίωση. Υπερασπιζόμαστε αυτό που πιστεύουμε και υπερβαίνουμε τον εαυτό μας σε κάθε δραστηριότητά μας.

Αξιοπιστία

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη στις σχέσεις. Γι' αυτό και σε όλες τις αλληλεπιδράσεις, τις συμπεριφορές και τις πρακτικές εντός της εταιρείας αλλά και με τους συνεργάτες μας, τους μετόχους και την ευρύτερη κοινότητα επιδιώκουμε μια αξιόπιστη, ειλικρινή και αντικειμενική επικοινωνία.

Σεβασμός

Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις διαφορές με τους άλλους και παρέχουμε ένα δίκαιο και υποστηρικτικό περιβάλλον, στο οποίο εκτιμούνται όλα τα άτομα και το προσωπικό, ενώ ενθαρρύνονται να διατηρούν έναν ανοιχτό, αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας.

Περιβαλλοντικό όραμα

Πολιτική

Περιβαλλοντικό όραμα και διαχείριση της Toshiba

Εισαγωγή

Ο Όμιλος Toshiba επιθυμεί να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, με σκοπό τη διατήρηση του στόχου που έχουμε θέσει στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Οράματος για το 2050: Οι άνθρωποι να ζουν πλούσια σε αρμονία με τη γη.

Περιβαλλοντικό Όραμα για το 2050

Περιβαλλοντική διαχείριση του Ομίλου Toshiba

Μέσω των αξιών που έχουμε εμπνευστεί από τους τρεις θεμελιώδεις θεματικούς πυλώνες μας «Έκπληξη και αίσθηση», «Ασφάλεια και προστασία» και «Άνεση» σε συνδυασμό με την ειλικρινή δέσμευσή μας υπέρ της πρόληψης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, για τον έλεγχο των χημικών ουσιών και την αποτελεσματική χρήση των πόρων, σκοπός μας είναι να αναπτύσσουμε τις επιχειρηματικές μας διαδικασίες και τα προϊόντα μας με τη στενότερη δυνατή εναρμόνιση με τις ανάγκες του πλανήτη Γη. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες αυτές θα βοηθήσουν στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Στην Toshiba, τα περιβαλλοντικά θέματα σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση της εταιρείας μας. Προωθούμε την περιβαλλοντική διαχείριση για όλα τα προϊόντα και τις επιχειρηματικές μας διαδικασίες σε κάθε φάση, από την κατασκευή και χρήση έως την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί την πρακτική εφαρμογή του σλόγκαν μας: «Αφοσίωση στους ανθρώπους και στο μέλλον. Toshiba.»

Οι άνθρωποι να ζουν πλούσια σε αρμονία με τη γη – αυτή είναι η ιδανική κατάσταση στην οποία προσβλέπει το Περιβαλλοντικό Όραμα του Ομίλου Toshiba για το 2050.

Σύμφωνα με αυτό το θεμελιώδες όραμα, κατευθύνουμε την αποστολή μας, ως εταιρικός πολίτης του πλανήτη Γη, με στόχο τη δημιουργία νέων, βελτιωμένων αξιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στο περιβάλλον.

Προσεγγίσεις και ενέργειες με στόχο την επίτευξη του οράματος

Ο Όμιλος Toshiba επιδιώκει την επίτευξη του Περιβαλλοντικού Οράματος για το 2050, με γνώμονα δύο αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις: την Ενεργειακή Προσέγγιση που εστιάζει στη σταθερή παροχή αξιόπιστης ενέργειας και στη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής και την Προσέγγιση Οικολογικών Προϊόντων που εστιάζει στη δημιουργία νέων αξιών σε εναρμόνιση με τη Γη. Επιπλέον, προωθούμε δύο βασικές έννοιες: την Οικολογική Επεξεργασία που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τον Οικολογικό Προγραμματισμό που αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων σε συνεργασία με τους μετόχους μας.

Περιβαλλοντική διαχείριση της εταιρείας Toshiba

Αφοσίωση στους ανθρώπους και στο μέλλον. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των προϊόντων, η Toshiba αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των προϊόντων, ενώ παράλληλα εργάζεται για τη μέγιστη αποκατάσταση των πόρων και για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων προϊόντων.

Οδηγία RoHS

Οι Οδηγίες RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) 2002/95/EΚ και η αναδιατυπωμένη 2011/65/EΕ στοχεύουν στη μείωση της χρήσης ουσιών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η νομοθεσία RoHS στα κράτη-μέλη διασφαλίζει ότι από την 1η Ιουλίου 2006 σχεδόν το σύνολο του νέου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν μπορεί να πωληθεί στην ΕΕ εάν περιέχει τις παρακάτω ουσίες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τις καθορισμένες (κ.β.) σε ομοιογενές υλικό:

– Μόλυβδος (0,1%)

– Υδράργυρος (0,1%)

– Κάδμιο (0,01%)

– Εξασθενές χρώμιο (0,1%)

– Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB) (0,1%)

– Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1%)

Αποτελεί πολιτική της Toshiba να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς. Μέσα από τη χρήση σχεδιασμού και των βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, προκειμένου να διατηρούνται οι φυσικοί πόροι και να ελαχιστοποιείται η χρήση περιβαλλοντικά ευαίσθητων υλικών.

Η εταιρεία Toshiba Semiconductor & Storage Products αναζητά οικολογικές μεθόδους παραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO14001, η Toshiba εφαρμόζει ήδη ένα πρόγραμμα «Οικολογικών δημόσιων συμβάσεων» από τον Νοέμβριο του 2002, που της δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάζει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον πριν από την έκδοση της οδηγίας RoHS, της οποίας η τήρηση έγινε υποχρεωτική από τον Ιούλιο του 2006.

Τα πρώτα μας προϊόντα Μνήμης σε συμμόρφωση με την οδηγία RoHS παρουσιάστηκαν το 2003.

Από την αρχή του τρίτου τριμήνου του 2005 ολόκληρη η σειρά προϊόντων Μνήμης της εταιρείας μας συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία RoHS.

Οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη μέλη της Ε.Ε.:

Η χρήση του συμβόλου υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα σας βοηθήσουμε να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που μπορεί να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση λόγω της ακατάλληλης διαχείρισης της απόρριψης αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ

Οι Οδηγίες ΑΗΗΕ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) 2002/96/EΚ και η αναδιατυπωμένη 2012/19/EΕ έχουν εκδοθεί για την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας μέσω συνετής χρήσης των φυσικών πόρων και με την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων που εστιάζουν στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Οι νόμοι περί ΑΗΗΕ των κρατών-μελών αναμένεται να εφαρμοστούν μετά τις 13 Αυγούστου 2005. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, οι κατασκευαστές σχεδόν κάθε τύπου ηλεκτρικού εξοπλισμού θα φέρουν την ευθύνη για τα προϊόντα τους, όταν αυτά πρέπει να απορριφθούν. Η ευθύνη του κατασκευαστή θα περιλαμβάνει την εκπλήρωση των απαιτήσεων σήμανσης, την παροχή πληροφοριών στους τελικούς χρήστες, τη δημιουργία εγκαταστάσεων διοχέτευσης και επεξεργασίας, τη διασφάλιση διαθέσιμων υποδομών συλλογής, την υποβολή δεδομένων πωλήσεων και αποκατάστασης και τη χρηματοδότηση του κόστους για τα ΑΗΗΕ μόνο στις χώρες στις οποίες τα προϊόντα μας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περί ΑΗΗΕ.

Η Toshiba, όπως και άλλες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών, συνεργάζεται με ομάδες σχεδιασμού, προμηθευτές και άλλους επαγγελματίες, για να προσδιορίζει στρατηγικές για την απόρριψη των προϊόντων της. Η Toshiba τηρεί την οδηγία περί ΑΗΗΕ από τις αρχές του 1998, καθώς συμμετέχει στις σχετικές ομάδες εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ΕΕ). Τον Απρίλιο του 2003, η Toshiba ίδρυσε ένα Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Τμήμα με αρμοδιότητα την εφαρμογή της οδηγίας περί ΑΗΗΕ στην Ευρώπη. Αυτό το κεντρικό τμήμα προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συμμόρφωση με την οδηγία περί ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στην εθνική νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ που περιλαμβάνει:

– καταχώρηση σε όλες τις χώρες της ΕΕ

– αναφορά των ποσοτήτων που πουλήθηκαν

– σήμανση των προϊόντων από τις 13 Αυγούστου 2005

πληροφορίες μόνο για τους συνεργάτες ανακύκλωσης:

Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση recycling-information@tee.toshiba.de για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων μας, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Οδηγίας περί ΑΗΗΕ.

REACH - Δήλωση συμμόρφωσης

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός REACH (Καταγραφή, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμός των Χημικών Ουσιών) τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουνίου του 2007.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Toshiba για την προστασία του περιβάλλοντος ως μέλημα προτεραιότητας σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, με σκοπό να διαφυλάσσει την ασφάλεια και την υγεία των ατόμων και να εξοικονομεί τους φυσικούς πόρους, η Toshiba στηρίζει τον γενικό στόχο του κανονισμού REACH και δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με αυτόν και για την εκπλήρωση όλων των νόμιμων υποχρεώσεών της καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους πελάτες της για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με:

recycling-information@tee.toshiba.de

Γραφεία

 • European Headquarters, Germany Toshiba Electronics Europe GmbH

  Hansaallee, 181 40549, Düsseldorf, Germany

  Tel: +49-211-5296-0
  Fax: +49-211-5296-400

 • Headquarters, Japan Toshiba Corporation Hamamatsucho

  1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

  Tel: +81-3-3457-4511
  Fax: +81-3-3456-1631

Τομείς

Ιστορικό

1873 - 1890

Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία της Toshiba

Το εργοστάσιο ιδρύθηκε στην Γκίνζα στο Τόκιο

Το 1873, το Υπουργείο Μηχανικής, υπεύθυνο για την προώθηση του εκσυγχρονισμού της Ιαπωνίας, έδωσε εντολή στον Hisashige Tanaka να κατασκευάσει τηλεγραφικό εξοπλισμό. Εκείνος έφτιαξε ένα εργοστάσιο στο Τόκιο το 1875, για να κατασκευάζει τα προϊόντα για τις αυξανόμενες κρατικές παραγγελίες. Ο Tanaka Seizo-sho (με την εταιρεία Tanaka Engineering Works) ήταν ένας από τους προδρόμους της Toshiba.

Αλλού, το 1878, ο Ichisuke Fujioka κατασκεύασε την πρώτη λυχνία τόξου στην Ιαπωνία, ενώ φοιτούσε στο Αυτοκρατορικό Κολέγιο Μηχανικής (το σύγχρονο Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Τόκιο), υπό την επίβλεψη του επισκέπτη καθηγητή William Ayrton. Τότε, η Ιαπωνία έπρεπε να εισάγει όλες τις ηλεκτρικές της λυχνίες. Ο Fujioka ίδρυσε την εταιρεία Hakunetsu-sha Co., Ltd. το 1890, για την κατασκευή λαμπτήρων στην Ιαπωνία.

1891 – 1931

Ανάπτυξη, καταστροφή και ανακατασκευή

Ο πρώτος λαμπτήρας διπλού πηνίου στον κόσμο

Οι δύο εταιρείες πρωτοπορούσαν στην κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού στην Ιαπωνία. Η Tanaka Engineering Works δημιούργησε μια στροβιλογεννήτρια που λειτουργούσε με φτερωτή και η Hakunetsu-sha κατασκεύασε έναν ασύρματο πομπό. Το 1921, η Tokyo Denki (Tokyo Electric Company, η επωνυμία άλλαξε από τον Hakunetsu-sha το 1899) εφηύρε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα διπλού πηνίου, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως μία από τις έξι σπουδαίες εφευρέσεις στην ιστορία της τεχνολογίας λαμπτήρων.

Ο Μεγάλος Σεισμός Kanto το 1923 προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και πάνω από 100.000 ανθρώπινα θύματα. Η Tokyo Electric Company έχασε πολλούς εργαζομένους στην καταστροφή. Ο πρόεδρος της εταιρείας βοήθησε στην έμπνευση των προσπαθειών ανακατασκευής με τη διάσημη δήλωσή του «Ένα εργοστάσιο χωρίς ίδρυμα έρευνας είναι σαν ένα έντομο χωρίς κεραίες». Εκείνον τον καιρό, η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε και σε νέους τομείς, για νέα προϊόντα, όπως ο ιατρικός εξοπλισμός και οι ασύρματες συσκευές.

1932 – 1939

Με τη συγχώνευση των Shibaura Engineering Works (ηλεκτρικά μηχανήματα βαρέως τύπου) και Tokyo Electric Company (μικρός ηλεκτρικός εξοπλισμός) προέκυψε μια ολοκληρωμένη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Tokyo Denki (Tokyo Electric Company) Kawasaki Complex (πρώην Horikawacho Works–έκλεισε το 2000)

Το 1930, η ιαπωνική κυβέρνηση απαγόρευσε την κατασκευή οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, με στόχο τη διατήρηση των ζωτικών αποθεμάτων σιδήρου και χάλυβα για χρήση τους στον πόλεμο. Ήρθαν δύσκολοι καιροί.

Στο πλαίσιο της κοινής τους συνεργασίας με την Mitsui zaibatsu και με την υποστήριξη της τράπεζας Mitsui Bank, οι εταιρείες Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Engineering Works, η επωνυμία άλλαξε από Tanaka Engineering Works το 1893) και Tokyo Electric Company έγιναν κοινοί μέτοχοι και συνεργάστηκαν σε πολλούς τομείς. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, άρχισε να αυξάνεται η ζήτηση για ορισμένες οικιακές συσκευές που διέθεταν τα προηγμένα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών μηχανημάτων βαρέως τύπου. Οι δύο εταιρείες συγχωνεύτηκαν το 1939, για να δημιουργηθεί η Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.). Η εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση φιλοδοξούσε ήδη να γίνει μία από τις πρωτοπόρες κατασκευάστριες εταιρείες ηλεκτρικών μηχανημάτων στον κόσμο.

1940 – 1956

Σημαντικός κρατικός προμηθευτής στη διάρκεια του πολέμου με εξαγωγές στη Νοτιοανατολική Ασία στις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου

Η πρώην Horikawacho Works, αμέσως μετά τον πόλεμο

Με την αύξηση της έντασης του πολέμου η εταιρεία μεγάλωνε ραγδαία, εκπληρώνοντας τις κρατικές παραγγελίες για ασυρμάτους, βαλβίδες και άλλες στρατιωτικές προμήθειες αλλά και με την παραγωγή γεννητριών. Ωστόσο, η δυνατότητα παραγωγής βαλλόταν από τις βομβιστικές επιθέσεις με στόχο τα εργοστάσια.

Με την ανάκαμψη της παραγωγής κατά τη μεταπολεμική περίοδο, η εταιρεία εστίασε, αρχικά, στα ηλεκτρικά μηχανήματα βαρέως τύπου και στη συνέχεια στράφηκε στην κατασκευή μικρότερου ηλεκτρικού εξοπλισμού, καθώς προχωρούσε η ανοικοδόμηση. Δημιουργήθηκαν νέες θυγατρικές εταιρείες πωλήσεων, για την ενίσχυση των πωλήσεων, ενώ ξεκίνησαν εξαγωγές στη Νοτιοανατολική Ασία.

1957 – 1972

Η ανανέωση της διοίκησης και των επιχειρηματικών δομών ανοίγουν τον δρόμο για επέκταση σε άλλες ηπείρους

Θυγατρική υπερπόντιων πωλήσεων, πρώην Toshiba Hawaii, Inc.

Η οικονομία της Ιαπωνίας άνθιζε κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1950, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ταχεία ανάπτυξη του κλάδου ηλεκτρικών μηχανημάτων βαρέως τύπου, ηλεκτρονικού εξοπλισμού των των επικοινωνιών. Οι πωλήσεις και τα κέρδη αυξήθηκαν γρήγορα, καθώς η Toshiba κατασκεύαζε καινοτόμα προϊόντα, δημιουργούσε πρωτότυπες τεχνολογίες, επέκτεινε υπάρχοντα εργοστάσια και κατασκεύαζε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής, για να προμηθεύει τις ραγδαία εξελισσόμενες αγορές.

Οι πωλήσεις στις άλλες ηπείρους και η δημιουργία θυγατρικών συνέβαλαν στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας διεθνώς. Τα ποσοστά των πωλήσεων στις άλλες ηπείρους αυξάνονταν σταδιακά.

1973 – 1983

Ενίσχυση των τεχνικών δυνατοτήτων για την επίτευξη συνεχούς ανάπτυξης

Ο πρώτος ιαπωνικός επεξεργαστής κειμένου

Η οικονομική κάμψη μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 1973 έκανε την Toshiba να επενδύσει περισσότερο στην Ε & Α, με το σκεπτικό ότι τα κέρδη ήταν η πηγή βιωσιμότητας της εταιρείας, ενώ η τεχνολογία ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από την επιχειρηματική ανάπτυξη. Το διευρυμένο τμήμα Ε & Α και η έγκριση μεγαλύτερων κονδυλίων για Ε & Α είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών νέων τεχνολογιών που ήταν πρωτοποριακές στον κόσμο ή στην Ιαπωνία.

Άλλες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής, τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας, την εξοικονόμηση εργασίας και τη μείωση των χρόνων παράδοσης συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των κερδών.

1984 – 1999

Αλλαγή επωνυμίας σε Toshiba, το εσωτερικό εταιρικό σύστημα προάγει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων

Κτήριο Toshiba

Το 1984, η σύντομη μορφή «Toshiba» αντικατέστησε το Tokyo Shibaura Denki ως επίσημη επωνυμία της εταιρείας (στα Αγγλικά, το «Toshiba Corporation» καθιερώθηκε το 1983).

Η οικονομική στασιμότητα στην Ιαπωνία στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 έκανε την Toshiba να υιοθετήσει την προσέγγιση «συγκέντρωση και επιλογή», προκειμένου να πετύχει μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτή περιελάμβανε τη συγκέντρωση πόρων σε τομείς με δυνατότητα ανάπτυξης και νέες επιχειρήσεις, με παράλληλη επιλεκτική προώθηση της ανάπτυξης σε ώριμους ή μη κερδοφόρους τομείς μέσω μεταρρυθμίσεων και ανασχηματισμών. H Toshiba επικεντρώθηκε στους ημιαγωγούς και επέκτεινε τη δραστηριοποίησή της στους υπολογιστές.

Το 1999, η Toshiba παρουσίασε το εσωτερικό εταιρικό σύστημα , δημιουργώντας οκτώ εσωτερικές εταιρείες. Ανατέθηκαν αρμοδιότητες σε αυτές τις εσωτερικές εταιρείες, για να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία και να διευκολύνεται η ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Από το 2000

Κατασκευάζει πρωτοποριακά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο και παρέχει ανάλογες υπηρεσίες που την τοποθετούν μεταξύ των κορυφαίων του παγκόσμιου ανταγωνισμού και γίνεται ακόμη πιο ισχυρή σε παγκόσμιο επίπεδο

Η πρώτη τρισδιάστατη τηλεόραση LCD στον κόσμο που δεν χρειάζεται ειδικά γυαλιά

Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και η νωθρότητα στον ανεπτυγμένο κόσμο οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στα οικονομικά και βιομηχανικά πρότυπα του 21ου αιώνα. Για να επικρατήσει στον στίβο του ολοένα και εντονότερου παγκόσμιου ανταγωνισμού πέρα από τα εθνικά της σύνορα, η Toshiba συνεχίζει να επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, με σκοπό να ενισχύσει τη βάση των κερδών τους, ενώ στοχεύει στην αλλαγή ολόκληρης της επιχειρηματικής της δομής, εστιάζοντας στους τομείς ανάπτυξης και σε νέες εταιρείες. Σκοπός της είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, επιδιώκοντας την προσέγγιση «συγκέντρωση και επιλογή» με τη δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων παγκοσμίως και την παροχή ανάλογων υπηρεσιών με ανταγωνιστικό κόστος και απήχηση στους καταναλωτές.